HIZKUNTZA PROIEKTUA

HIZKUNTZA PROIEKTUA (HIZPRO)

 

Zer da ikastolen HIZKUNTZ PROIEKTUA?

Ikastolan lantzen diren hizkuntzen ikaskuntzari/irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdi guztiak bildu eta haien trataerari koherentzia emango dion egitasmoa da Hizkuntza Proiektua.

Bere hezkuntza- eta hizkuntza-proiektuaren ardatza euskara izanik, ikastolak pertsona eleaniztunak formatu nahi ditu, beste hizkuntzen beharrezko ezagutza eta erabilera ere barneratuta. Hau da, bertako hizkuntza propioa (euskara) eta kontaktuko hizkuntzaz gain (gure kasuan, gaztelania), atzerriko hizkuntza batean (ingelesa) ere nahikotasun maila lortzea nahi dugu, bai eta laugarren hizkuntza bati buruzko (frantsesa) gutxieneko ezagutza barneratzeko aukera ere eskaintzea.

Hori guztia kontuan hartuta, Hizkuntza Proiektuak ikastetxeko “Hizkuntza habitat-a” hartzen du aintzat: ikastola osatzen dugun kide guztion hizkuntza-errealitatea lantzea (irakasle eta ikasleena, baina baita guraso, langile eta abarrena ere), zehaztutako lehentasunen arabera, globaltasunean aritzeko. Adibidez, hizkuntza guztien ikaskuntza/irakaskuntza ildo berean kokatzeko, ikastolan hizkuntza bakoitzak izan behar duen lekua zehazteko (euskararen lehentasuna argia izanik) eta abar. Horregatik, esan genezake ikastolaren Hizkuntza Proiektuak bere baitan biltzen dituela berton lantzen ditugun hizkuntza guztiak: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa.

     

¿Qué es el PROYECTO LINGÜÍSTICO de las ikastolas?

Es un proyecto que recoge y da coherencia a los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con el uso de las lenguas de la ikastola.

El euskara es, sin duda, el eje del proyecto educativo y lingüístico de la ikastola, pero partiendo de esa base queremos formar personas plurilingües, garantizando el suficiente conocimiento y utilización de otras lenguas. Es decir, queremos que además de conocer y utilizar la lengua propia (el euskera) y la lengua de contacto (en nuestro caso, el castellano), logren un nivel aceptable en otra lengua extranjera (inglés) y ofrecer también la posibilidad de adquirir un conocimiento básico de una cuarta lengua (el francés).

Teniendo en cuenta todo lo dicho, podríamos decir que el Proyecto Lingüístico se ocupa del “hábitat lingüístico” de la ikastola: desarrolla la realidad lingüística de todas las personas que conformamos la ikastola (tanto alumn@s como profesor@s, padres, madres y trabajador@s en general), de forma que podamos actuar en globalidad y según las prioridades definidas. Por ejemplo, para encauzar el aprendizaje y la enseñanza de todas las lenguas en una misma dirección, para definir el espacio que cada idioma debe ocupar en la ikastola (siempre conscientes de la prioridad del euskera), etc. Así pues, podemos decir que el Proyecto Lingüístico tiene encomendada la tarea de gestionar todas las lenguas utilizadas en Andra Mari ikastola: el euskera, el castellano, el inglés y el francés.